Người Trung Quốc xấu hổ với phiên bản nhái của cầu tháp London


Thay vì 2 tháp như phiên bản gốc, cầu cảng Tô Châu (Trung Quốc) được xây thành 4 tháp với trang trí vương miện vàng trên đỉnh.
Post a Comment