Nhà chùa cho khách mượn váy quây để 'không mặc phản cảm'


Chùa Linh Ứng, Đà Nẵng, đang chủ động cho khách mượn váy bum để tránh những trang phục quá ngắn, phản cảm khi vào bên trong chính điện thắp hương.
Post a Comment