'Nhặt sạn' trên tấm bản đồ mà chỉ 10% dân số thế giới nhìn ra lỗi


Tấm bản đồ trên thế giới đã bị xáo trộn vị trí của 5 quốc gia, và trang Playbuzz đã chỉ ra rằng, chỉ 10% dân số thế giới có thể phát hiện ra lỗi sai này. 
Post a Comment