Những con ngõ liên tục biến hình ở Melbourne


Người dân địa phương cũng đôi khi bị lạc trong ngõ quen vì các bức vẽ trên tường thay đổi thường xuyên.
Post a Comment