Những con số ấn tượng của chuyến bay dài nhất thế giới


Chuyến bay dài nhất thế giới vượt hơn 14.500 km từ Qatar tới New Zealand trong hơn 16 giờ.
Post a Comment