Nơi lạnh lẽo và xa xôi nhất có người sống


Thị trấn gần Alert (Canada) nhất cũng cách tới 550 km và những người ở đây chủ yếu làm trong trung tâm quân sự và trạm theo dõi thời tiết.
Post a Comment