Nữ bồi bàn kéo đuôi thằn lằn khổng lồ khỏi nhà hàng


Nữ bồi bàn 25 tuổi đã cầm đuôi con thằn lằn khổng lồ kéo ra ngoài để tránh cho các vị khách đang ăn trưa ở nhà hàng tại Australia bị hoảng sợ.
Post a Comment