Nữ du khách lột đồ, đánh nhau ở chỗ công cộng


4 nữ du khách vật nhau trên sàn của một quán ăn nhanh ở Canada, những người khác đứng xung quanh reo hò, cổ vũ.
Post a Comment