Phi công mặc thường phục, nói nhảm bị đuổi khỏi máy bay


Nữ phi công đến muộn, dùng điện đàm kể với hành khách về chuyện ly hôn của mình khiến nhiều hành khách rời khỏi máy bay và chuyến bay cất cánh trễ hơn 2 tiếng.
Post a Comment