Phượt thủ học khấn kiểu Trung Quốc để đón vía Thần tài


Nicole dùng tờ tiền mệnh giá lớn nhất xoa khắp tượng Thần Tài, sau đó cất vào ví rồi nhảy lên hai lần.
Post a Comment