Sân bay sơ tán vì du khách hút thuốc trong nhà vệ sinh


Đốm sáng trên đầu điếu thuốc lá điện tử của một hành khách đã kích hoạt hệ thống báo động cháy khiến sân bay Anh phải sơ tán khẩn cấp.
Post a Comment