'Siêu bồi bàn' đội hơn chục bát canh trên đầu mà không đổ


Du khách khi đến làng Xiantan (Trung Quốc) thường gọi vui Chen là "siêu bồi bàn" vì ông có thể mang một lúc 18 bát canh to trên đầu mà không bị rơi, vỡ.
Post a Comment