Tạ đòn buộc vào chân du khách Australia tử vong ở Hạ Long


Thi thể ông Stephen được tìm thấy trong tình trạng chân buộc một tạ đòn nặng khoảng 16 kg, dấu hiệu nghi tự vẫn.
Post a Comment