Thử tài của bạn về các dòng sông nổi tiếng thế giới


Nhiều du khách thừa nhận họ biết sông Nile ở Ai Cập, nhưng không biết nó chảy qua những nước nào.
Post a Comment