Trung Quốc bỏ tù người dùng điện thoại di động trên máy bay


Hành khách cần tắt điện thoại hoàn toàn khi đi trên các chuyến bay ở Trung Quốc, nếu bị phát hiện sẽ chịu phạt tù 5 ngày hoặc nộp phạt hơn 7.200 USD
Post a Comment