Việt Nam vào top quốc gia đáng sống với người nước ngoài


Việt Nam đứng thứ 8 trong danh sách các quốc gia nơi người nước ngoài sẽ cảm thấy hạnh phúc nhất để sống và làm việc.
Post a Comment