Ý nghĩa phong tục đục lỗ mũi của phụ nữ bộ tộc Ấn Độ


Phong tục đục hai lỗ ở cánh mũi rồi nhét đồng xu vào đánh dấu sự trưởng thành của phụ nữ bộ tộc Apatani (Ấn Độ), đồng thời giúp họ tránh khỏi việc bị bắt cóc nhờ vẻ ngoài xấu xí.
Post a Comment