Đại Nội Huế nơi Nhật hoàng ghé thăm có gì đặc biệt


Kinh thành Huế được xây dựng trên một mặt bằng diện tích hơn 500 ha, bao gồm Hoàng Thành và Tử Cấm Thành, được gọi chung là Đại Nội.
Post a Comment