Bên trong căn phòng Nhật hoàng nghỉ ở Huế


Khách sạn nơi Nhật hoàng nghỉ có một phòng Tổng thống nhưng phòng ông ở qua đêm là Colonial Suite có giá 350 USD/ đêm.
Post a Comment