Blogger Pháp bật mí cách gặp Nhật hoàng hai lần mỗi năm


Nhật hoàng đón tiếp người dân vào ngày sinh nhật của mình (23/12) và một ngày sau Tết Dương lịch (2/1) hàng năm.
Post a Comment