Du khách thành trò cười vì nhảy ra biển ôm tượng


Người đàn ông vừa ngã đau vừa bị ướt hết người vì muốn thử tài nhảy xa của mình bên bờ cảng Alicante (Tây Ban Nha).
Post a Comment