Giống gà quý con trai Nhật hoàng tặng bảo tàng Việt Nam


Bảo tàng Sinh học ở Hà Nội hiện còn lưu hai hiện vật là cá bống trắng và gà Onagadori do Hoàng gia Nhật tặng.
Post a Comment