Khách Tây hiến kế giải phóng hè phố Hà Nội


Khách nước ngoài nhận thấy vỉa hè tại Hà Nội bị thu hẹp vì hoạt động kinh doanh của nhiều cửa hàng, và gợi ý những giải pháp như mở rộng vỉa hè, làm hầm đỗ xe...
Post a Comment