Khách tham quan đập đầu cá sấu đến chết trong vườn thú


Một con cá sấu trong vườn thú Belvedere (Tusinia) chết vì xuất huyết não sau khi khách tham quan dùng đá tảng để ghè đầu nó.
Post a Comment