Lào vượt Trung Quốc về tăng trưởng khách quốc tế đến VN


Lần đầu tiên lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 2 đạt gần 1,2 triệu lượt, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái.
Post a Comment