Ngựa bị nghi kiệt sức vì ngã khi kéo xe cho khách


Chủ xe kéo cho biết con ngựa bị vấp ngã trong khi một tổ chức bảo vệ động vật cho rằng nó quá mệt vì phải chở khách thăm công viên Central Park (New York, Mỹ).
Post a Comment