Đoán địa danh Việt trong phim Kong: Skull Island


Hình ảnh Việt Nam xuất hiện khá nhiều trong các trailer được nhà sản xuất phim Kong: Skull Island đưa ra. Thử xem bạn có nhận ra những địa danh dưới đây không.
Post a Comment