Sẽ thu phí khách nước ngoài lưu trú cho quỹ phát triển du lịch


Quỹ phát triển du lịch sẽ có 4 nguồn thu gồm ngân sách nhà nước, lệ phí thị thực và tham quan, phí sử dụng dịch vụ lưu trú của khách nước ngoài, và nguồn tài trợ, đóng góp tự nguyện của cộng đồng doanh nghiệp.
Post a Comment