Voi đực hất ngã du khách trên lưng vì cố ân ái voi cái


Hai du khách hoảng loạn rơi khỏi lưng con voi khi nó bất ngờ chạy tới gần gũi voi cái tại một điểm du lịch thuộc quận Muang, Ayutthaya, Thái Lan.
Post a Comment